Struktura zarządzania Spółką, którą przedstawiają schematy pionów organizacyjnych.

PREZES ZARZĄDU - Pion DN

Dyrektor Zarządzający
 • Biuro Zarządu
 • Biuro Prawne
 • Archiwum Zakładowe
Biuro Polityki Personalnej
Biuro Promocji
Rzecznik Prasowy
Biuro Dyspozytorskie
Dział Audytu Wewnętrznego i Odszkodowań
Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania
 • Zespół ds. Systemów Jakości
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Dział BHP i Bezpieczeństwa Spółki

WICEPREZES ZARZĄDU - Pion DI

Dyrektor Techniczny

 • Pełnomocnik ds. Programu Inwestycyjnego BIS
 • Biuro Rozwoju Systemów Sieciowych
 • Dział Dokumentacji i Odbiorów
 • Dział Techniczny

Dyrektor ds. Technologii i Innowacji

 • Dział Technologii Produkcji
 • Zespół ds. Projektów Innowacyjnych
 • Dział Dokumentacji Cyfrowej
 • Dział Modelowania Systemów
 • Centralne Laboratorium
 • Zespół Ochrony Środowiska

Dyrektor Inwestycyjny

 • Dział Realizacji Inwestycji
 • Dział Przygotowania Inwestycji
 • Dział Projektowania

Dyrektor Produkcji

 • Zakład Oczyszczania Ścieków PŁASZÓW
 • Zakład Oczyszczania Ścieków KUJAWY
 • Stacja Termicznej Utylizacji Osadów
 • Zespół ds. Lokalnych Systemów Kanalizacyjnych

Z-ca Dyrektora Produkcji

 • Zakład Uzdatniania Wody RABA
 • Zakład Uzdatniania Wody RUDAWA
 • Zakład Uzdatniania Wody DŁUBNIA
 • Zakład Uzdatniania Wody BIELANY

Dyrektor Infrastruktury Sieciowej

 • Zakład Sieci Wodociągowej
 • Zakład Sieci Kanałowej
 • Zespół ds. Kanalizacji Deszczowej

WICEPREZES ZARZĄDU - Pion DW

Dyrektor Sprzedaży

 • Biuro Sprzedaży
 • Biuro Obsługi Klienta

Dział Administracji

Dział Inwentaryzacji

Zakład Transportu

Zakład Utrzymania Ruchu

CZŁONEK ZARZĄDU - Pion DE

Dyrektor Ekonomiczny

 • Biuro Planowania i Controllingu
 • Biuro IT
 • Dział Zarządzania Majątkiem

Główny Księgowy

Zastępca Głównego Księgowego

 • Dział Finansowy
 • Dział Windykacji

Dział Księgowości

CZŁONEK ZARZĄDU - Pion DK

Biuro ds. Pozyskiwania Finansowania Zewnętrznego

 • Jednostka Realizująca Projekt

Dyrektor ds. Kontraktowania

 • Dział Przetargów i Umów
 • Dział Zakupów
 • Dział Gospodarki Materiałowej


Załączniki:

Prezes Zarządu_struktura Pion DN.pdf
Wiceprezes Zarządu_struktura Pion DW.pdf
Członek Zarządu_struktura Pion DE.pdf
Członek Zarządu_struktura Pion DK.pdf