Struktura zarządzania Spółką, którą przedstawiają schematy pionów organizacyjnych.

PREZES ZARZĄDU - Pion DN

Dyrektor Zarządzający
 • Biuro Zarządu
 • Biuro Prawne
 • Archiwum Zakładowe
Biuro Polityki Personalnej
Biuro Promocji
Rzecznik Prasowy
Biuro Dyspozytorskie
Dział Audytu
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Dział BHP i Bezpieczeństwa Spółki

WICEPREZES ZARZĄDU - Pion DI

Dyrektor Techniczny

 • Pełnomocnik ds. Programu Inwestycyjnego BIS
 • Dział Dokumentacji i Odbiorów
 • Dział Techniczny

Dyrektor ds. Technologii i Innowacji

 • Dział Technologii i Innowacji
 • Dział Dokumentacji Cyfrowej
 • Dział Modelowania Systemów
 • Centralne Laboratorium
 • Zespół Ochrony Środowiska

Biuro Rozwoju Systemów Sieciowych

Dyrektor Produkcji

 • Zakład Oczyszczania Ścieków PŁASZÓW
 • Zakład Oczyszczania Ścieków KUJAWY
 • Stacja Termicznej Utylizacji Osadów
 • Zespół ds. Lokalnych Systemów Kanalizacyjnych

Z-ca Dyrektora Produkcji

 • Zakład Uzdatniania Wody RABA
 • Zakład Uzdatniania Wody RUDAWA
 • Zakład Uzdatniania Wody DŁUBNIA
 • Zakład Uzdatniania Wody BIELANY

Dyrektor Infrastruktury Sieciowej

 • Zakład Sieci Wodociągowej
 • Zakład Sieci Kanałowej
 • Zespół ds. Kanalizacji Deszczowej

WICEPREZES ZARZĄDU - Pion DW

Dyrektor Sprzedaży

 • Biuro Sprzedaży
 • Biuro Obsługi Klienta
Dział Administracji
Dział Łączności i Bezpieczeństwa OT
Zakład Transportu
Zakład Utrzymania Ruchu

CZŁONEK ZARZĄDU - Pion DE

Dyrektor Ekonomiczny

 • Biuro Planowania i Controllingu
 • Biuro IT i Cyberbezpieczeństwa
 • Zespół ds. Rozliczeń Inwestycji
Główny Księgowy
   Zastępca Głównego Księgowego
 • Dział Finansowy
 • Dział Windykacji    
   Dział Księgowości

CZŁONEK ZARZĄDU - Pion DK

Biuro ds. Pozyskiwania Finansowania Zewnętrznego

 • Jednostka Realizująca Projekt

Dyrektor ds. Kontraktowania

 • Dział Przetargów i Umów
 • Dział Zakupów
 • Dział Gospodarki Materiałowej

CZŁONEK ZARZĄDU - Pion DR

Dział Zarządzania Majątkiem

 

Dyrektor Inwestycyjny

 • Dział Realizacji Inwestycji
 • Dział Przygotowania Inwestycji
 • Dział Projektowania


Załączniki:

Prezes Zarządu - Struktura Pionu DN
Wiceprezes Zarządu - Struktura Pionu DI
Wiceprezes Zarządu - Struktura Pionu DW
Członek Zarządu - Struktura Pionu DE
Członek Zarządu - Struktura Pionu DK