Struktura zarządzania Spółką, którą przedstawiają schematy pionów organizacyjnych.

PREZES ZARZĄDU

Dyrektor Zarządzający
Biuro Zarządu
Biuro Prawne
Archiwum Zakładowe
Biuro Polityki Personalnej

Biuro Promocji

Rzecznik Prasowy

Biuro Dyspozytorskie

Dział Audytu Wewnętrznego i Odszkodowań

Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Zespół ds. Systemów Jakości

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Dział BHP i Bezpieczeństwa Spółki
WICEPREZES ZARZĄDU

Dyrektor Sprzedaży

Biuro Sprzedaży
Biuro Obsługi Klienta
Dział Administracji

Dział Inwentaryzacji

Zakład Transportu

Zakład Utrzymania Ruchu


CZŁONEK ZARZĄDU


Dyrektor Ekonomiczny

Biuro Planowania i Controllingu
Biuro IT
Dział Zarządzania Majątkiem
Główny Księgowy

        Zastępca Głównego Księgowego

Dział Finansowy
Dział Windykacji
Dział Księgowości


CZŁONEK ZARZĄDU

Biuro ds. Pozyskiwania Finansowania Zewnętrznego

Jednostka Realizująca Projekt

Dyrektor ds. Kontraktowania

Dział Przetargów i Umów
Dział Zakupów
Dział Gospodarki Materiałowej