Struktura zarządzania Spółką, którą przedstawiają schematy pionów organizacyjnych.

PREZES ZARZĄDU - Pion DN

Dyrektor Zarządzający
Biuro Zarządu
Biuro Prawne
Archiwum Zakładowe
Biuro Polityki Personalnej

Biuro Promocji

Rzecznik Prasowy

Biuro Dyspozytorskie

Dział Audytu Wewnętrznego i Odszkodowań

Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Zespół ds. Systemów Jakości

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Dział BHP i Bezpieczeństwa Spółki


WICEPREZES ZARZĄDU - Pion DI

Dyrektor Techniczny

Pełnomocnik ds. Programu Inwestycyjnego BIS
Biuro Rozwoju Systemów Sieciowych
Dział Dokumentacji i Odbiorów
Dział Techniczny

Dyrektor ds. Technologii i Innowacji

Dział Technologii Produkcji
Zespół ds. Projektów Innowacyjnych
Dział Dokumentacji Cyfrowej
Dział Modelowania Systemów
Centralne Laboratorium
Zespół Ochrony Środowiska
Dyrektor Inwestycyjny

Dział Realizacji Inwestycji
Dział Przygotowania Inwestycji
Dział Projektowania
Dyrektor Produkcji

Zakład Oczyszczania Ścieków PŁASZÓW
Zakład Oczyszczania Ścieków KUJAWY
Stacja Termicznej Utylizacji Osadów
Zespół ds. Lokalnych Systemów Kanalizacyjnych

           Z-ca Dyrektora Produkcji
            - Zakład Uzdatniania Wody RABA
            - Zakład Uzdatniania Wody RUDAWA
            - Zakład Uzdatniania Wody DŁUBNIA
            - Zakład Uzdatniania Wody BIELANY

Dyrektor Infrastruktury Sieciowej

Zakład Sieci Wodociągowej
Zakład Sieci Kanałowej
Zespół ds. Kanalizacji Deszczowej
WICEPREZES ZARZĄDU - Pion DW

Dyrektor Sprzedaży

Biuro Sprzedaży
Biuro Obsługi Klienta
Dział Administracji

Dział Inwentaryzacji

Zakład Transportu

Zakład Utrzymania Ruchu


CZŁONEK ZARZĄDU - Pion DE


Dyrektor Ekonomiczny

Biuro Planowania i Controllingu
Biuro IT
Dział Zarządzania Majątkiem
Główny Księgowy

        Zastępca Głównego Księgowego

Dział Finansowy
Dział Windykacji
Dział Księgowości


CZŁONEK ZARZĄDU - Pion DK

Biuro ds. Pozyskiwania Finansowania Zewnętrznego

Jednostka Realizująca Projekt

Dyrektor ds. Kontraktowania

Dział Przetargów i Umów
Dział Zakupów
Dział Gospodarki Materiałowej


Załączniki:

Prezes Zarządu_struktura Pion DN.pdf
Wiceprezes Zarządu_struktura Pion DW.pdf
Członek Zarządu_struktura Pion DE.pdf
Członek Zarządu_struktura Pion DK.pdf