Centrum Obsługi Mieszkańców

ul. Senatorska 9, 30-106 Kraków

Recepcja - Dziennik Podawczy:
12 42-42-314, 12 42-42-318

Dział Techniczny:
12 42-42-315

Dział Dokumentacji i Odbiorów:
12 42-42-412

Zawieranie umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków: 
12 42-42-432, 12 42-42-435, 12 42-42-436

Informacja o należnościach: 
12 62-03-370, 12 42-42-499

Odczyt wodomierza: 
12 42-42-437, 12 42-42-438, 12 42-42-448