Centrum Obsługi Mieszkańców

ul. Senatorska 9, 30-106 Kraków

Recepcja - Dziennik Podawczy:
12 42-42-314, 12 42-42-318


Dział Techniczny:
12 42-42-315


Dział Dokumentacji i Odbiorów:
12 42-42-412


Zawieranie umów o zaopatrzeniu w wodę i odprowadzanie ścieków: 
12 42-42-432, 435, 436


Informacja o należnościach: 
12 62-03-370, 12 42-42-499


Odczyt wodomierza: 
12 42-42-437, -438, -487