Walne Zgromadzenie
Funkcję Walnego Zgromadzenia pełni Prezydent Miasta Krakowa
Rada Nadzorcza
Przewodniczący: Jan Białczyk
Członkowie: Anna Trembecka, Jan Sady, Tadeusz Zając, Tadeusz Bochnia, Marek Prochal
Zarząd Spółki
Prezes Zarządu - Piotr Ziętara
Wiceprezes Zarządu - Paweł Senderek
Wiceprezes Zarządu - Janusz Wesołowski
Członek Zarządu - Wanda Słobodzian
Członek Zarządu - Wojciech Szczepanik