Walne Zgromadzenie
Funkcję Walnego Zgromadzenia pełni Prezydent Miasta Krakowa
Rada Nadzorcza
Przewodniczący: Jan Białczyk
Członkowie: Tadeusz Bochnia, Marek Prochal, Jan Sady, Anna Trembecka, Tadeusz Zając
Zarząd Spółki
Prezes Zarządu - Piotr Ziętara
Wiceprezes Zarządu - Paweł Senderek
Wiceprezes Zarządu - Janusz Wesołowski
Członek Zarządu - Katarzyna Jachymska
Członek Zarządu - Wojciech Szczepanik
Członek Zarządu - Mariusz Szubra