Już od ponad 100 lat siedziba Wodociągów Miasta Krakowa mieści się przy ul. Senatorskiej. Budowę obiektu ukończono w 1913 roku. Budynek wzniesiono według projektu krakowskiego architekta Jana Rzymkowskiego, który był między innymi twórcą budynku Zespołu elektrowni miejskiej przy ulicy św. Wawrzyńca, a także Okrąglaka na Placu Nowym na Kazimierzu.

Początki istnienia sieci wodociągowej datuje się na XIII wiek, a sieci kanalizacyjnej na wiek XIV. W pierwszych latach istnienia Wodociągów Miasta Krakowa, na początku XX wieku, sieć wodociągowa liczyła zaledwie 81 km, a sieć kanalizacyjna 48 km. Na przestrzeni lat infrastruktura ulegała ciągłej rozbudowie, obejmując swoją siecią coraz to nowe rejony miasta. Wraz z rozwojem systemu sukcesywnie powstawały:  zakłady uzdatniania wody, zakłady oczyszczania ścieków, przepompownie, hydrofornie, zbiorniki wody pitnej.

Zakład Uzdatniania Wody Bielany
Zakład Uzdatniania Wody Dłubnia
Zakład Uzdatniania Wody Raba
Zakład Uzdatniania Wody Rudawa
Zakład Sieci Wodociągowej
Zakład Sieci Kanałowej
Zakład Oczyszczania Ścieków Kujawy
Zakład Oczyszczania Ścieków Płaszów