Przedsiębiorstwo Pomocnicze MPWiK Sp. z o.o. zostało utworzone 19 lutego 2014 r. jako spółka zależna, w której MPWiK S.A. w Krakowie posiada 100% udziałów.

Przedmiotem działalności PP MPWiK Sp. z o.o. jest świadczenie usług z zakresu:

  • budowy sieci kanalizacyjnych (w tym opadowych) i wodociągowych oraz wykonania przyłączy wodno–kanalizacyjnych, zarówno dla podmiotów gospodarczych jak i dla potrzeb budownictwa indywidualnego
  • renowacji sieci kanalizacyjnych metodami bezwykopowymi,
  • budowy, serwisu i dzierżawy sieci światłowodowych,
  • czyszczenia i udrażniania kanalizacji,
  • utrzymywania terenów zielonych.