STATUT Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A.Załączniki:

Statut MPWIK S.A. - czerwiec 2019.pdf