Przedmiotem działalności Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie wg rejestru sądowego zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności z 2007 roku przede wszystkim jest:

pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody                      PKD 36.00.Z,

odprowadzanie i oczyszczanie ścieków                      PKD 37.00.Z,

wykonywanie instalacji wodno - kanalizacyjnych        PKD 43.22.Z.


Spółka realizuje zadania własne Gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kraków zgodnie z uzyskanym zezwoleniem wydanym przez Prezydenta Miasta Krakowa, w oparciu o pisemne umowy z odbiorcami usług. Dodatkowo, na podstawie umów cywilno-prawnych dostarcza wodę do jedenastu gmin ościennych: Dobczyce, Igołomia-Wawrzeńczyce, Liszki, Mogilany, Myślenice, Siepraw, Skawina, Świątniki Górne, Wieliczka, Zabierzów i Zielonki oraz odbiera ścieki z siedmiu gmin: Kocmyrzów Luborzyca, Świątniki Górne, Wieliczka, Zabierzów, Zielonki (w tym Michałowice) i Wielka Wieś.