Przedmiotem działalności Wodociągów Miasta Krakowa S.A. wg rejestru sądowego zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności z 2007 roku przede wszystkim jest:

pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody PKD 36.00.Z,

odprowadzanie i oczyszczanie ścieków PKD 37.00.Z,

wykonanie instalacji wodno - kanalizacyjnych PKD 43.22.Z.

Spółka realizuje zadania własne Gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kraków zgodnie z uzyskanym zezwoleniem wydanym przez Prezydenta Miasta Krakowa, w oparciu o pisemne umowy z odbiorcami usług. Dodatkowo, na podstawie umów cywilno-prawnych dostarcza wodę do dwunastu gmin ościennych: Dobczyce, Igołomia-Wawrzeńczyce, Liszki, Mogilany, Myślenice, Niepołomice, Siepraw, Skawina, Świątniki Górne, Wieliczka, Zabierzów i Zielonki oraz odbiera ścieki z siedmiu gmin: Kocmyrzów-Luborzyca, Świątniki Górne, Wieliczka, Zabierzów, Zielonki (w tym Michałowice) i Wielka Wieś.

Ponadto Spółka realizuje zadania powierzone przez Gminę Miejską Kraków w oparciu o zawarte z Gminą umowy na:

  • Prowadzenie eksploatacji kanalizacji opadowej (zamkniętej) będącej własnością Gminy Miejskiej Kraków wraz ze studniami rewizyjnymi, osadnikami, separatorami i wylotami do odbiorników;
  • Prowadzenie eksploatacji stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków i położonych na jej terenie: fontann, pitników, studni awaryjnego zaopatrzenia w wodę, zdrojów, brodzika i sieci zraszaczy oraz dowóz wody do obszarów peryferyjnych.