UCHWAŁA NR XL/522/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia ''Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie na lata 2011-2020"

[start]   [koniec]