Wodociągi Miasta Krakowa S.A.

ul. Senatorska 1, 30-106 Kraków

tel. 12 620-33-20

fax 12 42-42-322

e-mail: biuro@wodociagi.krakow.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) na ePUAP pod adresem: /WMK_SA_Krakow/SkrytkaESP

Krajowy Rejestr Sądowy Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy

KRS 0000057956

NIP 6750000065

REGON 350720714

Kapitał zakładowy

208 457 000,00 zł w całości opłacony

Bank Pekao S.A. I O/Kraków

43 1240 1431 1111 0000 1045 3324