Z dniem 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO). RODO stosowane będzie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce. Wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych. 
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie podjęło szereg działań w celu spełnienia wymagań określonych w RODO. Jako Administrator danych osobowych chcemy zapewnić naszym klientom, kontrahentom i osobom kontaktującym się ze Spółką poczucie pełnego bezpieczeństwa przechowywania i przetwarzania danych osobowych.

W celu zminimalizowania potencjalnego ryzyka naruszenia Państwa danych osobowych, wdrożyliśmy nowe procedury i wprowadziliśmy szereg istotnych zmian. Przeszkoliliśmy pracowników w zakresie ochrony danych osobowych.

Jednocześnie podkreślamy, że w  stosunku do zawartych umów o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie  ścieków, cel i zakres przetwarzania danych się nie zmienia.

Wyrażone przez Państwa dotychczasowe zgody na przetwarzanie danych osobowych, zebrane  na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych, nie tracą ważności. Dodatkowo rozpoczęliśmy kampanię informacyjną,  aby nasi Odbiorcy  dysponowali kompletem informacji z zakresu danych osobowych oraz zasad ich przetwarzania przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych (IOD). Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Magdalena Olender. Kontakt z Inspektorem możliwy jest poprzez adres e-mail: iod.wodociagi@mpwik.krakow.pl. Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez MPWiK, w tym żądania realizacji Państwa uprawnień wynikających z przepisów. Do zadań Inspektora Ochrony Danych w MPWiK nie należy natomiast załatwianie innych spraw, w tym np. zmiana danych objętych umową. Wszelkie inne sprawy należy kierować zgodnie z instrukcjami znajdującymi się na stronie MPWiK.Załączniki: