UCHWAŁA NR XLVIII/1297/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2021 - 2025" Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie.