Dokumenty, które Wodociągi Miasta Krakowa S.A. mają obowiązek publikować w Biuletynie Informacji Publicznej na podstawie art. 11 ust.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.Załączniki:

Uchwała nr 1/II/2022 NZW Spółki PP MPWiK Sp. z o.o. z dn. 17.02.2022 r.